Thông tin dự án
Nami frame futures

100,000,000
0%
-
-
Thống kê về NAO Futures
Các thông tin cập nhật về sản phẩm NAO Futures
-
-

-
-
-
0.06%
Nhấn vào từng mốc để xem thống kê chi tiết
Pool quản trị
Tham gia Pool Quản trị để nhận 20% doanh thu từ phí và có quyền biểu quyết


Nhấn vào từng mốc để xem thống kê chi tiết
Doanh thu tuần này
Giá trị quy đổi:0 VNST ($0)
0
0 VNST ($0)
0
0 VNST ($0)
0
$0
0
0 VNST ($0)
0
0 VNST ($0)
Chưa có lịch sử lợi nhuận

Chương trình tặng thưởng: Tăng tốc cùng NAO

Chương trình thử nghiệm tặng thưởng token NAO cho cộng đồng và đóng góp vào Quỹ phát triển dự án dựa trên Khối lượng giao dịch

Giao dịch tuần này

(20/05/2024 - 26/05/2024)

KLGD:

0 --

Số lượng mint dự kiến:

0 --

0 --

0 --

Không có dữ liệu
Biểu quyết
Theo dõi các trạng thái đề xuất và bỏ phiếu cho các thay đổi.
Giải đấu
Tranh giải với tư cách Cá nhân, Chuyên gia giao dịch và Đối tác cộng đồng với tổng giải thưởng lên đến 1,500,000,000 VNST
Tranh giải cá nhân và đối tác cộng đồng với tổng giải thưởng hơn 1,500,000,000 VNST
Cuộc thi đã kết thúc
Bảng xếp hạng
Tranh giải với tư cách Cá nhân, Chuyên gia giao dịch và Đối tác cộng đồng với tổng giải thưởng lên đến <span class="text-[#ffed80]">1,500,000,000 VNST</span>