Thông tin dự án
Nami frame futures
22,250,000
100,000,000
22.25%
-
-
Thống kê về NAO Futures
Các thông tin cập nhật về sản phẩm NAO Futures
-
-

-
-
-
0.06%
Nhấn vào từng mốc để xem thống kê chi tiết
Pool quản trị
Tham gia Pool Quản trị để nhận 20% doanh thu từ phí và có quyền biểu quyết


Nhấn vào từng mốc để xem thống kê chi tiết
Doanh thu tuần này
Giá trị quy đổi:0 VNDC ($0)
0
0 VNDC ($0)
0
0 VNDC ($0)
0
$0
0
0 VNDC ($0)
0
0 VNDC ($0)
Chưa có lịch sử lợi nhuận
Biểu quyết
Theo dõi các trạng thái đề xuất và bỏ phiếu cho các thay đổi.
Giải đấu
Nami Championship - NAO Futures mùa 12 - Đua Top Xuyên Tết
Tranh giải cá nhân và đối tác cộng đồng với tổng giải thưởng hơn 2,000,000,000 VNST
Kết thúc sau:
27ngày
05giờ
37phút
15giây
Bảng xếp hạng
Nami Championship - NAO Futures mùa 12 - Đua Top Xuyên Tết