Thông tin dự án
Nami frame futures
22,250,000
100,000,000
22.25%
-
-
0
Thống kê về ONUS Futures
Các thông tin cập nhật về sản phẩm ONUS Futures
Futures VNDC
Futures USDT
-
-
-
-
-
0.06%
Pool quản trị
Tham gia Pool Quản trị để nhận 20% doanh thu từ phí và có quyền biểu quyết
0
$0
0
+0 người tham gia hôm nay
Doanh thu tuần này
$0
0
$0
0
$0
0
$0
0
$0
0
$0
Chưa có lịch sử lợi nhuận
Biểu quyết
Theo dõi các trạng thái đề xuất và bỏ phiếu cho các thay đổi.
Tranh giải cá nhân và đội nhóm với tổng giải thưởng 500,000,000 VNDC
Bảng xếp hạng
Kết thúc sau
30
 ngày 
04
 giờ 
38
 phút